Kazenomatsurigoto ../Gekki Takashi Hatoko //Gessyokukagekidan